Ống dẫn quang đèn QTH- QHL 75
Thiết bị

updating………..

Máy lấy cao siêu âm Scalex® 830
Thiết bị

Updating………

ENDOMAX BRITE/ Máy điều trị nội nha có đèn(không dây)
Thiết bị, Thiết bị nội nha

Updating……..

Bóng đèn đèn QTH- QHL 75
Thiết bị

Updating…………

0961817068