LaboMate 90
Labo, Thiết bị - Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Labo-Mate 90 là một giá khớp sử dụng dễ dàng, đơn giản và khả năng kiểm tra biến động của kích thước dọc trong tương quan  trung bình. Giá khớp […]

Bột đúc đa năng Formula 1
Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Bột đúc dùng cho tất cả các kỹ thuật đúc cầu mão kim loại và sứ nén. Độ giãn nở nhiệt tùy chỉnh theo tỷ lệ  • Độ đồng nhất […]

Giá khớp LABO-MATE 320
Labo, Thiết bị - Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Giá khớp bán điều chỉnh có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng. Khoảng cách giữa 2 lồi cầu (intercondylar) cố định […]

Giá khớp điều chỉnh Labo Mate 500SH
Labo, Thiết bị - Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Giá khớp điều chỉnh đa chức năng có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng. Độ dốc lồi cầu điều chỉnh từ […]

Giá khớp điều chỉnh MATE 600
Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Giá khớp điều chỉnh đa chức năng có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng. Đường dẫn condyle sagittal có thể được […]

Đầu lấy cao răng- Slimline
Vật liệu – Dụng cụ

Updating…….

0961817068