Dentsply Sirona

Đầu lấy cao răng- Slimline
Vật liệu – Dụng cụ

Updating…….

Ống dẫn quang đèn QTH- QHL 75
Thiết bị

updating………..

Máy điều trị nội nha – X smart Plus
Thiết bị nội nha

Updating……..

Bóng đèn đèn QTH- QHL 75
Thiết bị

Updating…………

0961817068