Song Young

LaboMate 90
Labo, Thiết bị - Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Labo-Mate 90 là một giá khớp sử dụng dễ dàng, đơn giản và khả năng kiểm tra biến động của kích thước dọc trong tương quan  trung bình. Giá khớp […]

Giá khớp LaboMate 100
Labo, Thiết bị - Labo, Vật tư – Khí cụ

Cây răng cửa  cố định bằng rãnh vít tránh thất lạc. Tấm định vị mặt phẳng cắn và khối điều chỉnh dốc nghiêng định vị dễ dàng với nam châm […]

Giá khớp LABO-MATE 320
Labo, Thiết bị - Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Giá khớp bán điều chỉnh có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng. Khoảng cách giữa 2 lồi cầu (intercondylar) cố định […]

Giá khớp điều chỉnh Labo Mate 500SH
Labo, Thiết bị - Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Giá khớp điều chỉnh đa chức năng có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng. Độ dốc lồi cầu điều chỉnh từ […]

Giá khớp điều chỉnh MATE 600
Labo, Vật liệu – Dụng cụ

Giá khớp điều chỉnh đa chức năng có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng. Đường dẫn condyle sagittal có thể được […]

0961817068