Bột đúc chuyên dụng cho nhựa in 3D ResinVest

Bột đúc chuyên dụng cho nhựa in 3D ResinVest

Liên hệ

Đặc tinh vật lý
Tỷ lệ bột nước: 22 ml/100 g
Thời gian làm việc 6–8 phút
Độ giãn nở mặc định: 1.6%
Độ giãn nở nhiệt:  0.65%
Cường độ nén, Khi nướt 1,350 psi (9.2 MPa)
*Đo khi trộn 100 % dung dịch.
Khuyên dùng với dung dịch: Special Liquid Concentrate – Plus

Mã đặt hàng và trọng lượng
38112 Thùng 25 kg

38115 Thùng 100 gói 100Gr

Special Liquid Concentrate – Plus (Keep from freezing)

38122 Chai 340 mL

38127 Chai 1000 mL

38125 Thùng 6 chai 340 mL

38130 Thùng 6 chai 1000 mL

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068