Bột đúc đa năng Formula 1

Bột đúc đa năng Formula 1

Bột đúc dùng cho tất cả các kỹ thuật đúc cầu mão kim loại và sứ nén.

    • Độ giãn nở nhiệt tùy chỉnh theo tỷ lệ 

• Độ đồng nhất cao của vật liệu đúc cho kết quả tuyệt vời mà dễ dàng thao tác
• Công thức cải tiến với hạn độn sứ lai gia cường độ cứng và dễ dàng gỡ ống.
• Không cần thay đổi lò nung đang sử dụng do bột đúc thích hợp với cả 2 chế đ

  • Tương thích với chế độ nung nhanh và nung thông thường.
    • Thời gian đông cứng chỉ trong 15 phút, giảm thười gian chờ đợi quá trình chuẩn bị ống nung

Khuyên dùng dung dịch: Special Liquid Concentrate- PLUS

Đặc tính sản phẩm:

Tỷ lệ trộn: chất lỏng * / bột 22 mL / 100 g
Thời gian làm việc 6 phút – 8 phút
Độ giãn nở 1,6%
Độ giãn nở nhiệt 0,65%
Cường độ nén, ướt 1.350 psi (9,2 MPa)
* Đo ở nồng độ 100% chất lỏng.

0961817068