Mắc cài Composite – Prism™ Composite Bracket System

Mắc cài Composite – Prism™ Composite Bracket System

Liên hệ

Bộ mắc cài gồm có

Bộ 20 brackets trên và dưới.

* Chọn cỡ rãnh: .018.022

* Chọn hệ mắc cài: Edgewise, MBT & Roth

Liên lạc để biết thêm chi tiết: 096 181 7068

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068