Mắc cài thép tự buộc miniPrevail® SL Bracket System

Mắc cài thép tự buộc miniPrevail® SL Bracket System

Liên hệ

Bộ mắc cài gồm có

Bộ 20 mắc cài trên dưới.

* Chọn kích thước: .018 .022

* Chọn hệ thống mắc cài: MBT, Roth & Roth V-Slot

Liên hệ để được phục vụ:

Email: dvkh.baochau@gmail.com

Tel: 02432252554

Hotline: 096 1817068

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068