Máy quét ngoài mặt thiết kế nụ cười FACESCANNER DOF SNAP

Máy quét ngoài mặt thiết kế nụ cười FACESCANNER DOF SNAP

Liên hệ

Máy quét khuôn mặt FaceScan DOF SNAP chuyển đổi ngay lập tức khuôn mặt của bệnh nhân thành dữ liệu 3D, nhanh chóng và chính xác trong 10 giây. Đặc biệt, nó làm giảm đáng kể xác suất làm lại khi có liên quan đến các ca lâm sàng phức tạp như các phục hình thẩm mỹ răng cửa hoặc phục hình toàn hàm trên dưới.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068