Cung mặt AD2 Facebow

Cung mặt AD2 Facebow

Liên hệ

Cung mặt giải phẫu(FB400000) – Cung mặt của chúng tôi cho phép dễ dàng ghi lại bản ghi của cung mặt để chuyển đến giá khớp. Có thể được sử dụng với bộ định vị mũi  truyền thống hiệu chỉnh tư thế cùng bộ thăng bằng dung dịch gắn trên cung mặt dễ dàng thao tác và quan sát.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068