Giá khớp điều chỉnh Labo Mate 500SH

Giá khớp điều chỉnh Labo Mate 500SH

Giá khớp điều chỉnh đa chức năng có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng.

Độ dốc lồi cầu điều chỉnh từ -20 ° đến 70 °.

Dịch chuyển lồi cầu tức thì có thể điều chỉnh từ 0 đến 3 mm.

Cây răng cửa điều chỉnh từ 5mm-10mm

Mỗi giá khớp đã được hiệu chuẩn bằng bộ hiệu chuẩn 3D. Mẫu hàm có thể được chuyển đổi từ một giá khớp này sang một giá khớp khác với sự đảm bảo độ chính xác và linh hoạt cho việc sử dụng nhiều ca trên cùng 1 giá khớp, cũng như nhiều khâu thao tác.

Mã đặt hàng:  02100SH

0961817068