Giá khớp điều chỉnh MATE 600

Giá khớp điều chỉnh MATE 600

Liên hệ

Loại giá khớp: Có Arcon

Điều chỉnh dốc lồi cầu Condyle angle: -20°~70°
Điều chỉnh góc Bennett angle: 0°~30

Đưa hàm dưới ra trước Protrusion: 0~7mm
Lùi hàm dưới ra sau Retrusion: 0~2mm
Dịch chuyển lồi cầu tức thì Immediate side shift: 0~3mm

Nâng chiều cao lồi cầu Height adjustable: 0~3.5mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068