Giá khớp điều chỉnh MATE 600

Giá khớp điều chỉnh MATE 600

Giá khớp điều chỉnh đa chức năng có arcon được sử
dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng.
Đường dẫn condyle

sagittal có thể được điều chỉnh từ -20 ° đến
70 °.
Dịch chuyển lồi cầu tức thì có thể điều chỉnh từ 0 đến 3 mm.
Góc của Bennett có thể được điều chỉnh từ 0 ° đến 30 °.
Hướng dẫn ra phía trước có thể được điều chỉnh từ 0 đến
7mm, hướng dẫn lùi sau từ 0 đến 2 mm.
Chiều cao có thể được nâng độc lập ở cả hai bên, từ 0 đến
3,5mm.
Mỗi giá khớp đã được hiệu chuẩn bằng bộ hiệu chuẩn 3D. Mẫu hàm có thể được chuyển đổi từ một giá khớp này sang một giá khớp khác với sự đảm bảo độ chính xác và linh hoạt cho việc sử dụng nhiều ca trên cùng 1 giá khớp, cũng như nhiều khâu thao tác.

Mã đặt hàng:  02250H

0961817068