Giá khớp LABO-MATE 320

Giá khớp LABO-MATE 320

Giá khớp bán điều chỉnh có arcon được sử dụng cho cả trường hợp bệnh nhân còn răng và mất răng.

Khoảng cách giữa 2 lồi cầu (intercondylar) cố định 110mm.

Đường dẫn condyle được cố định ở 35 °.

Góc Bennett được cố định ở 15 °.

Mỗi giá khớp đã được hiệu chuẩn bằng bộ hiệu chuẩn 3D. Mẫu hàm có thể được chuyển đổi từ một giá khớp này sang một giá khớp khác với sự đảm bảo độ chính xác và linh hoạt cho việc sử dụng nhiều ca trên cùng 1 giá khớp, cũng như nhiều khâu thao tác.

Bộ định vị mẫu hàm bao gồm khuôn định hướng tùy chỉnh, có thể định vị hàm trên và hàm dưới lên giá khớp mà không cần sử dụng cung mặt.

Mã đặt hàng:  02130H

0961817068